วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค29บาท/1วัน


สมัครกด *104*911*7768405# โทรออก 
Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 29 บาท/1วัน 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 500 MB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 500 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
- โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที 
ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 

Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค99บาท/5วัน


สมัครกด *104*912*7768405# โทรออก 
Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 99 บาท / 5 วัน 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 500 MB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 500 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
- ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต

Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค129บาท/7วัน


สมัครกด *104*913*7768405# โทรออก 
Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 129 บาท / 7 วัน 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 1.5 GB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 1.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ 
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 

Net Free Call เน็ตทบได้+โทรฟรีเบอร์ดีแทค399บาท/เดือน


สมัครกด *104*914*7768405# โทรออก 
Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 399 บาท / เดือน
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 3.5 GB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 3.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ 
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด 
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 
- โปรโมชั่นพิเศษ 
PrimeTime ดูเพลิน ดูหนังสูงสุด 20 เรื่อง/เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 

ใหม่!!Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค

มาใหม่!! อัพเดท เดือน มิถุนายน 2559 NetFreeCall เน็ต 4G/3G Non-stop ใช้ไม่หมดทบได้ พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจเน็ตมาใหม่!! แนะนำเลยคะ ^_^ 
Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น!! + ฟังเพลงฟรี! + ดูหนังฟรี! 

Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 29 บาท/1วัน 
สมัครกด *104*911*7768405# โทรออก 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 500 MB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 500 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
- โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที 
ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 


Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 99 บาท / 5 วัน 
สมัครกด *104*912*7768405# โทรออก 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 500 MB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 500 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
- ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 


Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 129 บาท / 7 วัน 
สมัครกด *104*913*7768405# โทรออก 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 1.5 GB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 1.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ 
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 


Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 399 บาท / เดือน 
สมัครกด *104*914*7768405# โทรออก 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 3.5 GB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 
เมื่อครบ 3.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps 
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ 
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด 
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 
- โปรโมชั่นพิเศษ 
PrimeTime ดูเพลิน ดูหนังสูงสุด 20 เรื่อง/เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 


Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 499 บาท / เดือน 
สมัครกด *104*915*7768405# โทรออก 
รายละเอียดโปรเน็ต : 
- ได้เน็ต 5 GB 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 5 GB 
เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps 
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ 
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ 
- โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด โทรฟรีครั้งละ 60 นาที 
ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที 
- ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต 
- โปรโมชั่นพิเศษ 
PrimeTime ดูเพลิน ดูหนังสูงสุด 20 เรื่อง/เดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)